Πεπόνια Ναυπλίου

2,30 € ανά kg/τεμάχιο

ανά τεμάχιο (~1.800-2.000 γρ.)

2,30 €

ΑΓΟΡΑ
ανά τεμάχιο (~1.800-2.000 γρ.)