Πεπόνια Τρικάλων

1,49 € ανά kg/τεμάχιο

ανά τεμάχιο (~1.800-2.000 γρ.)

1,49 €

ΑΓΟΡΑ
ανά τεμάχιο (~1.800-2.000 γρ.)