Πατζάρια

1,45 € ανά kg/τεμάχιο

~ 5 τεμ/κιλό

1,45 €

ΑΓΟΡΑ
~ 5 τεμ/κιλό