Πατζάρια εντόπια

1,50 € ανά kg/τεμάχιο

~ 5 τεμ/κιλό

1,50 €

ΑΓΟΡΑ
~ 5 τεμ/κιλό