Πιπεριές Κέρατο εντόπιες

1,65 € ανά kg/τεμάχιο

~ 10 τεμ/κιλό

1,65 €

ΑΓΟΡΑ
~ 10 τεμ/κιλό