Πιπεριές Κίτρινες Δράμας

3,80 € ανά kg/τεμάχιο

~ 5 τεμ/κιλό

3,80 €

~ 5 τεμ/κιλό