Πράσσα Εντόπια

1,30 € ανά kg/τεμάχιο

~ 5 τεμ/κιλό

1,30 €

ΑΓΟΡΑ
~ 5 τεμ/κιλό