Σέλινο με ρίζα

1,80 € ανά kg/τεμάχιο

~3 τμχ/κιλό

1,80 €

ΑΓΟΡΑ
~3 τμχ/κιλό